DMCA

HomeOfficeDecoration.net Webbplats Avtal HomeOfficeDecoration.net Webbplats (“Webbplatsen”) är en online-tjänst som tillhandahålls av HomeOfficeDecoration (“HomeOfficeDecoration”), förutsatt att du följer de villkor och förutsättningar som anges nedan. VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA DOKUMENT NOGGRANT INNAN DU FÅR ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN. GENOM ATT BESÖKA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN OCH VILLKOR SOM ANGES NEDAN. OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR KAN DU INTE TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN. HomeOfficeDecoration KAN ÄNDRA DETTA AVTAL när som HELST OCH SÅDANA ÄNDRINGAR SKA träda i kraft OMEDELBART EFTER publicering AV DEN ÄNDRADE AVTALET PÅ området. DU SAMTYCKER TILL ATT GRANSKA AVTALET MED JÄMNA MELLANRUM ATT VARA MEDVETEN OM SÅDANA ÄNDRINGAR OCH DIN FORTSATTA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKALL ANSES VARA DITT BINDANDE GODKÄNNANDE AV DE ÄNDRADE AVTALET. 1. Copyright, Licenser och Idén Inlagor. Hela innehållet på denna Webbplats skyddas av internationella upphovsrättsliga och varumärkesrättsliga lagar. Ägare av upphovsrätt och varumärken är HomeOfficeDecoration, dess dotterbolag eller annan tredje parts licensgivare. DU FÅR INTE ÄNDRA, KOPIERA, REPRODUCERA, PUBLICERA, LADDA UPP, POSTA, ÖVERFÖRA ELLER DISTRIBUERA, PÅ NÅGOT SÄTT MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN, INKLUSIVE TEXT, GRAFIK, KOD OCH/ELLER PROGRAMVARA. Du kan skriva ut och ladda ner delar av materialet från olika delar av Webbplatsen enbart för eget, icke-kommersiellt bruk under förutsättning att du samtycker till att inte ändra eller ta bort någon upphovsrätt eller äganderätt från material. Du samtycker till att ge HomeOfficeDecoration en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomfattande och evig licens med rätt att utfärda licens att reproducera, distribuera, överföra, skapa härledda verk av, visa offentligt och offentligt utföra några material och annan information (inklusive, utan begränsning, idéer som finns där för nya eller förbättrade produkter och tjänster) som du skickar till alla offentliga områden på Webbplatsen (exempelvis anslagstavlor, forum och diskussionsgrupper) eller per e-post till HomeOfficeDecoration med alla medel och i media nu kända eller hädanefter utvecklas. Du ger också HomeOfficeDecoration rätt att använda ditt namn i samband med det inskickade materialet och annan information samt i samband med alla reklam -, marknadsförings-och pr-material med anknytning till denna. Du accepterar att du ska ha någon regressrätt gentemot HomeOfficeDecoration för eventuella påstådda eller verkliga intrång eller missbruk av någon äganderätt i din kommunikation HomeOfficeDecoration. TrafficServer 1.01 VARUMÄRKEN. Publikationer, produkter, innehåll eller tjänster som nämns häri eller på Webbplatsen är de exklusiva varumärken eller servicemärken av HomeOfficeDecoration. Andra produkt-och företagsnamn som omnämns på Webbplatsen kan vara varumärken som tillhör deras respektive ägare. 2. Användning av Webbplatsen. Du förstår att, med undantag för information, produkter eller tjänster som är tydligt identifierade och som levereras av HomeOfficeDecoration, HomeOfficeDecoration inte fungerar, kontrollera eller godkänna någon information, produkter eller tjänster på Internet på något sätt. Med undantag för HomeOfficeDecoration identifierade information, produkter eller tjänster och all information, produkter och tjänster som erbjuds via Webbplatsen eller på Internet i allmänhet erbjuds av en tredje part, som inte är anslutna till HomeOfficeDecoration en. Du förstår också att HomeOfficeDecoration inte kan garantera eller garanterar att filer tillgängliga för nedladdning via Webbplatsen kommer att vara fri från infektion eller virus, maskar, Trojanska hästar eller annan kod som uppenbara smittsamt eller destruktivt egenskaper. Du är ansvarig för att genomföra tillräckliga rutiner och kontroller för att uppfylla dina särskilda krav på noggrannhet i indata och utdata, och för att upprätthålla en extern Webbplats för återuppbyggnaden av förlorade data. DU TAR FULLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH INTERNET. HomeOfficeDecoration GER PLATSEN OCH RELATERAD INFORMATION “SOM den ÄR” OCH ger inga UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER godkännanden (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING till, GARANTIER avseende äganderätt ELLER icke-INTRÅNG, ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE) när DET GÄLLER SERVICE, ALLA VAROR som INFORMATION ELLER TJÄNSTER som TILLHANDAHÅLLS GENOM TJÄNSTEN ELLER PÅ INTERNET I ALLMÄNHET, OCH HomeOfficeDecoration SKALL INTE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA KOSTNADER ELLER SKADOR som UPPSTÅR DIREKT ELLER INDIREKT av en SÅDAN TRANSAKTION. DET ÄR ENBART DITT ANSVAR ATT BEDÖMA RIKTIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN OCH NYTTAN AV ALLA ÅSIKTER, RÅD, TJÄNSTER, VAROR OCH ANNAN INFORMATION GETT GENOM TJÄNSTEN ELLER PÅ INTERNET I ALLMÄNHET. HomeOfficeDecoration GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN KOMMER att VARA OAVBRUTEN eller felfri ELLER ATT FEL I TJÄNSTEN KOMMER ATT KORRIGERAS. DU FÖRSTÅR VIDARE ATT DEN RENA ARTEN AV INTERNET INNEHÅLLER OREDIGERAT MATERIAL AV VILKA NÅGRA ÄR UTTRYCKLIGT SEXUELLT ELLER KAN UPPFATTAS SOM STÖTANDE DIG. DIN TILLGÅNG TILL SÅDANT MATERIAL ÄR PÅ EGEN RISK. HomeOfficeDecoration HAR INGEN KONTROLL ÖVER OCH tar INGET ANSVAR FÖR SÅDANT MATERIAL. ANSVARSBEGRÄNSNING UNDER INGA omständigheter KOMMER HomeOfficeDecoration VARA ANSVARIGA FÖR (i) EVENTUELLA OFÖRUTSEDDA skador, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, AVBROTT i VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER INFORMATION, OCH LIKNANDE) till FÖLJD av ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, ELLER NÅGON INFORMATION, ELLER TRANSAKTIONER som ANGES PÅ TJÄNSTEN, ELLER ladda NER FRÅN TJÄNSTEN ELLER AV SÅDAN INFORMATION ELLER SERVICE. ÄVEN OM HomeOfficeDecoration ELLER DESS AUKTORISERADE REPRESENTANTER HAR meddelats OM MÖJLIGHETEN till SÅDANA SKADOR, ELLER (II) ANSPRÅK HÄNFÖRLIGT TILL FELAKTIGHETER, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA FELAKTIGHETER I TJÄNSTEN OCH/ELLER MATERIAL ELLER INFORMATION som HÄMTAS VIA TJÄNSTEN. EFTERSOM VISSA LÄNDER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, KAN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. I SÅDANA STATER, HomeOfficeDecoration ANSVAR ÄR BEGRÄNSAT TILL DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING som TILLÅTS enligt LAG. HomeOfficeDecoration gör inga som helst utfästelser om andra webbplatser som du kan få åtkomst till genom denna eller som kan länka till denna Webbplats. När du öppnar en icke – HomeOfficeDecoration webbplats, vänligen förstå att den är fristående från HomeOfficeDecoration, och att HomeOfficeDecoration har ingen kontroll över innehållet på den webbplatsen. Dessutom, en länk till en HomeOfficeDecoration webbplats betyder inte att HomeOfficeDecoration godkänner eller accepterar något ansvar för innehållet eller användningen av sådana webbplatser. 3. Skadeersättning. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla skadeslösa HomeOfficeDecoration, dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer och tredje parts leverantörer av information till Tjänsten från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, till följd av eventuell överträdelse av detta Avtal (inklusive oaktsamhet eller felaktigt beteende) av dig eller någon annan person som använder Tjänsten. 4. Tredje Parts Rättigheter. Bestämmelserna i punkterna 2 (Användning av Tjänsten) och 3 (Skadeersättning) är till nytta för HomeOfficeDecoration och dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer och tredje part som tillhandahåller information för Tjänsten. Var och en av dessa individer eller enheter som ska ha rätt att hävda och upprätthålla dessa bestämmelser direkt mot dig för egen räkning. 5.Sikt-TZP – Uppsägning. Detta Avtal kan sägas upp av endera parten utan förvarning när som helst av någon anledning. Bestämmelserna i punkterna 1 (Copyright, Licenser och Idén Inlagor), 2 (Användning av Tjänsten), 3 (Skadeersättning), 4 (Tredje Parts Rättigheter) och 6 (Övrigt) skall överleva uppsägning av detta Avtal. 6.Övrigt. Detta Avtal skall regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Förenta Staterna är tillämpliga på avtal som ingåtts och att utföras i Förenta Staterna. Du samtycker till att eventuella rättsliga åtgärder eller förfarande mellan HomeOfficeDecoration och du för något ändamål som rör detta Avtal eller parternas åtaganden enligt detta avtal skall väckas endast i en federal eller statlig domstol med behörig jurisdiktion, som sitter i Usa . Någon orsak till åtgärd eller krav som du kan ha med avseende på Tjänsten måste inledas inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken till talan uppstår eller för att sådant anspråk eller grund för talan är preskriberad. HomeOfficeDecoration underlåter att insistera på eller genomdriva strikt efterföljande av något av villkoren i detta Avtal skall inte tolkas som ett avstående av någon bestämmelse eller rättighet. Varken beteende mellan parterna eller handelsbruk ska agera för att ändra någon del av detta Avtal. HomeOfficeDecoration kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till någon part när som helst och utan föregående meddelande till dig. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTT.© 1999-2016 Förberedd för: HomeOfficeDecoration, Alla rättigheter reserverade.

[contact-form-7 id=”21874″ title=”Kontakta Oss”]

Adblock detector